Værdier

Vi har nogle helt klare værdier her i klubben:

Målsætning

Klubben har opsat nogle kort- og langsigtede mål, som danner grundlag for det daglige arbejde
Kortsigtede (lavet marts 23)
Langsigtede (lavet marts 23)